Általános szerződési feltételek

1. A weboldal általános szerződési feltételeinek célja
 
A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az alábbiakban meghatározott weboldal szolgáltatásaival és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a felhasználó jogait, kötelezettségeit és egyéb, a weboldal szolgáltatásaival összefüggő lényeges körülményeket. A weboldal szerződési feltételei a szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatban lévő felhasználó között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. 
 
2. Általános tudnivalók
 
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Móra Ferenc Múzeum (továbbiakban: Szolgáltató) és az általa a www.muzeumibolt.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő fél (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Jelen ÁSZF alkalmazása során Felhasználó az, aki a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát, és a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, illetve vásárlási szándékkal él. (Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.muzeumibolt.hu weboldalon keresztül történik. 
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.muzeumibolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Online múzeumi bolt) keresztül történik. 
Az Online múzeumi boltban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szabályozza.
 
A Weboldal tulajdonosa:
 
Móra Ferenc Múzeum
Adószám: 15355935-2-06
Telefon: 0036-62-549-040
Fax: 62/549-049
 
3. Az ÁSZF elfogadása
 
Az ÁSZF Felhasználó által történő elfogadása előfeltétele a Weboldal szolgáltatásai igénybevételének. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Felhasználó a Weboldalon regisztráltatja magát, vagy annak valamely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt az ÁSZF módosult, a Felhasználót az oldalra történő belépéskor értesítjük a változásokról. 
 
4. Az ÁSZF módosítása
 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
 
5. Regisztrációs feltételek
 
A Felhasználó teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a regisztráció során megadott és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációk beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és ezzel a Felhasználóval szembeni szolgáltatási kötelezettségét semmisnek tekintse, vagy a Felhasználótól a regisztráció érvényesítéséhez további adatokat kérjen, vele kapcsolatba lépjen. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 
- 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy 
- 14. életévét betöltött kiskorú személy, ám saját keresettel önállóan rendelkezik,
vagy
- gazdálkodó szervezet képviselője; 
- és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál. 
 
6. Regisztráció
 
A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy az ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy azt írásban bármikor visszavonhatja.
 
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely a Szolgáltatónak nem felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
7. Regisztráció módosítása
 
Amennyiben a Felhasználó már regisztrált a Weboldalon, de elfelejtette jelszavát, az „Elfelejtett jelszó” feliratra kattintva, a regisztrált felhasználó e-mail címének megadását követően rendszerünk automatikusan elküld egy generált jelszót. Ezt a jelszót a Felhasználó a belépés után az Fiókom / Jelszó csere menüpontban megváltoztathatja. A regisztrációs adatok módosítása, az Online múzeumi boltba történő bejelentkezés után, Fiókom menüpont alatt lehetséges. Amennyiben a Felhasználó adatai módosulnak azt köteles megrendelés előtt frissíteni vagy a módosulásról a szolgáltatót értesíteni. Nem módosított megrendelés esetén a Felhasználó köteles a hibás adatok miatt a szolgáltatót ért károkat megtéríteni. 
 
8. Regisztráció törlése
 
A Felhasználónak jogában áll regisztrációját bármikor megszüntetni, ez alól kivétel, ha a megrendelés teljesítése folyamatban van. Ilyenkor a Felhasználó regisztrációja a teljesítés után szűnik meg. A regisztráció törléséhez a Szolgáltatót kell értesíteni Kapcsolat menüpont alatt. 
 
9. A felek közötti szerződés létrejötte
 
Az Online múzeumi boltban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, az ÁSZF-ben meghatározott módon.
Az Online múzeumi bolt szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is, egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését (ajánlatát) visszaigazoló e-mail útján fogadja el, melyben az Felhasználót egyebek mellett tájékoztatja a szerződés létrejöttéről, a megrendelt termékről, annak áráról, a fizetési feltételekről, a szállítás várható idejéről és módjáról, az elállási jogról és annak gyakorlási módjáról. A megrendelés a leadást követően annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. 
A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
 
10. Megrendelés
 
A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. Ha vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, személyesen, vagy e-mail kapcsolatfelvétel útján készséggel állunk rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék használati utasítását – amennyiben ezt a vonatkozó jogszabályok előírják – az áruhoz mellékeljük. Amennyiben az Online múzeumi boltban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.
A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Felhasználó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 
Megrendelés feladására a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Felhasználó a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Felhasználó a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztár linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően a Felhasználó ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található Rendelés jóváhagyása linkre kattintást követően kerül sor.
Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. 
 
11. Árak 
 
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő, és ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára a csomagolási költséget tartalmazza, a kiszállítás költségét viszont nem.
Az Online múzeumi boltból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
 
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére a Weboldalon hibás ár kerül felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
 
12. Rendelkezésre állás
 
A megrendeléseket a Szolgáltató a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesíti. A beérkezett megrendelések feldolgozása után 2 munkanapon belül a Felhasználót a Szolgáltató egy újabb e-mailben értesíti a sikeres készletfoglalásról, a szállítás várható időpontjáról, annak költéségéről, valamint jelzi, ha bizonyos termékek átmeneti készlethiány miatt nem szállíthatók. Ezeket a tételeket automatikusan töröljük a megrendeléséből. A visszaigazolás elmaradása esetén a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.
 
13. Szállítási és fizetési feltételek
 
A házhoz szállítás költsége a termék súlyától függ. A raktáron lévő termékek szállítási határideje 1-5 munkanap. A rendelést a Szolgáltató futárszolgálattal vagy postai úton juttatja el a Felhasználó által megadott címre.  A szállítás módja és költsége a termékek jellegétől és súlyától függően kerül megállapításra. 
 
A fuvardíjat a Felhasználó viseli. A fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Felhasználótól azonos napon több megrendelés is érkezik, a szállítás díját a Szolgáltató összevonhatja, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban nincs lehetőség. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 
 
A Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít a Felhasználónak a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.
A megrendelt terméket - a Felhasználó előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. szám alatti telephelyén.
 
A Szolgáltató több fizetési módot kínál a Felhasználóknak: 
Készpénzes fizetés:
A Felhasználó az áru személyes átvételekor készpénzben fizeti ki annak ellenértékét.
 
Átutalás:
A megrendelés visszaigazolását követően a Felhasználó átutalja a megrendelt termékek vételárat és szállítási költséget a Szolgáltató bankszámlájára, az áru belföldi megrendelés esetén az összeg megérkezését követő legkésőbb 5 munkanapon belül kiszállításra kerül.
 
Fizetés bankkártyával a PayU rendszerén keresztül
Az áru kifizetésére a Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, AmEx kártyák alkalmasak. A vételtől való elállás esetén a már kifizetett összeget visszatérítjük Önnek.
 
 
14. Az áru átvétele
 
Kérjük, hogy a megrendelésnél olyan szállítási címet jelöljön meg, ahol Ön napközben is elérhető. Kérjük, hogy az adatainál a telefonszámát is adja meg, hogy ha kézbesítés közben bármilyen probléma felmerülne, a futár felvehesse Önnel a kapcsolatot. Az Online múzeumi boltban vásárolt termékeket Magyarország területén belül arra a címre szállítjuk ki, melyet a Felhasználó a rendeléskor megadott. A szállítási költség a kiválasztott terméktől függ, és megrendelésenként kerül megállapításra. A szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon, a megrendelésekben feltüntetett szállítási határidőket betartsa. Mindazonáltal nem tudjuk a felelősséget vállalni a szállítás során történő, kívülálló harmadik személy által, a Felhasználó által vagy egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemnek, illetve a csomag elvesztésének következményeiért. 
 
15. A Felhasználót megillető elállási jog, annak gyakorlásának módja és következményei
 
A Felhasználó az elállás jogát termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Felhasználótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Felhasználót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
A Szolgáltató a Felhasználó által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a Felhasználó részére. A visszatérítés – a Felhasználó eltérő fizetési mód iránti igényének hiányában – banki átutalással történik, ennek feltétele a banki átutaláshoz szükséges adatainak megadása.
 
16. Jótállás és szavatosság 
 
A Szolgáltató által értékesítendő termékek vonatkozásában alkalmazandó szavatossági jogok a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint gyakorolhatóak. 
 
17. Felelősség
 
A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Felhasználó által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 
Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 
18. Szerzői jogok
 
A Weboldal tartalmának másodközlése, adatbázisban történő tárolása kizárólag az Móra Ferenc Múzeum előzetes, írásbeli engedélyével történhet. A Weboldal tartalmi és formai alkotórészei a közlési engedély beszerzése esetén sem használhatóak fel megváltoztatott formában. A Weboldal bármely részére hivatkozás helyezhető el más online tartalomban előzetes kérés nélkül. A linkelés megszüntetését azonban weboldalunkhoz nem méltó körülmények esetén bármikor kérhetjük. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldalon szereplő információk felhasználásából eredő következményekért. Az www.muzeumibolt.hu oldal tartalmának szerzői jogával Móra Ferenc Múzeum rendelkezik.
 
19. A felhasználás feltételei
 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből, sem a látogatók, sem a Felhasználók irányában, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért, egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi károkért. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is. 
 
20. Vitás kérdések rendezése
 
Jogérvényesítési lehetőségek
Múzeumi Bolt
Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: H-P: 10-18-ig
Kapcsolattartó személy: vevőszolgálati vezető
E-mail: muzeumibolt@mfm.u-szeged.hu 
Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 2 munkanap
 
Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Felek mindent megtesznek azért, hogy a weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 
A peres jogviták eldöntésére hatáskörtől függően a Szegedi Járásbíróság és a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességgel rendelkezik. 
A Szolgáltató és a Felhasználó között a Weboldal és az Online múzeumi bolt használatával kapcsolatban felmerülő mindennemű jogvitában a magyar jog irányadó. 
 
21. Egyéb 
 
Az Online múzeumi bolt Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 
22. Adattovábbítási nyilatkozat
 
Elfogadom,  hogy  a(z) Móra Ferenc Múzeum ( 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3 )  által  a(z) http://www.muzeumibolt.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30 - 32.), mint adatkezelő részére.  A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az  adattovábbítás  célja:  a  felhasználók  részére  történő  ügyfélszolgálati  segítségnyújtás,  a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.